Menu
RSS
Antalya’da Raftingde Korku Dolu Anlar, Bariyerler Sayesinde Kurtuldular

Antalya’da Raftingde Korku Dolu Anlar, Bariyerler …

Antalya’da Düden Çayında rafti...

Antalya Tüm Emekli Sen: Emeklinin Mutfağındaki Yangın Alevleniyor

Antalya Tüm Emekli Sen: Emeklinin Mutfağındaki Yan…

Tüm Emekli Sen Antalya Şubesi ...

Askeri Araç Kaza Yaptı: Antalyalı Er Şehit Oldu, 2 Yaralı Var

Askeri Araç Kaza Yaptı: Antalyalı Er Şehit Oldu, 2…

İstanbul’da askeri aracın devr...

Antalya’da HDP Kemer Belediye Meclis Üyesi Adayı Gözaltına Alındı

Antalya’da HDP Kemer Belediye Meclis Üyesi Adayı G…

Atalya'nın Kemer ilçesinde Hal...

Antalya’da İmar Barışına Rekor Başvuru

Antalya’da İmar Barışına Rekor Başvuru

Antalya’da ‘imar barışı’ kapsa...

Antalya’da Konuşan Akşener'den Erdoğan'a: Beni Mehmet Cengiz İle Karıştırdı!

Antalya’da Konuşan Akşener'den Erdoğan'a: Beni Meh…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçd...

Kılıçdaroğlu Antalya’dan Seslendi: Cennet Gibi Ülkeyi, Cehenneme Çevirdiler

Kılıçdaroğlu Antalya’dan Seslendi: Cennet Gibi Ülk…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçd...

Antalya’da Tiritikale Üretiminde Yüzde 398 artış

Antalya’da Tiritikale Üretiminde Yüzde 398 artış

Antalya’da Tritikale (buğday) ...

Prev Next

Antalya İKK’dan, 'İmar Barışı' ve İmza Onayının Kaldırılmasına Tepki

Antalya İKK’dan, 'İmar Barışı' ve İmza Onayının Kaldırılmasına Tepki

Antalya'da mimar ve mühendislerin oluşturduğu koordinasyon kurulu, imar barışında mimar ve mühendislerin devre dışı bırakıldığını iddia etti. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası'nda düzenlediği basın açıklamasıyla

imar barışını eleştirdi. Kurul adına açıklamayı yapan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, 24 Haziran erken seçimi öncesi imar barışı adı altında çıkarılan imar affı başta olmak üzere,

yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemeler, imar yönetmelikleri, Yapı Ruhsat Formu Standardı'nda mühendisler ve mimarların imzalarının kaldırıldığını söyledi.

Köksal, bu durumun amacı dışında uygulamalarla kent topraklarının yağmasını hızlandırarak her alanda yıkım ve yoğun yapılaşmanın önünü açacağını ileri sürdü.

Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağının anlaşılamayacağını savunan Köksal,

bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluklar altında bırakacağını kaydetti.

'Onayımız Da Kaldırıldı'

Köksal, şöyle devam etti:

"Tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mimar ve mühendislerin onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır.

Bürokrasiyi azaltmak bahanesiyle mesleki haklarımızı yok eden bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki anlamda kayıplar yaşamasına neden olacaktır.

Üyelerini doğrudan ilgilendiren bir konuda, meslek odalarının görüşleri alınmadan ve değerlendirilmeden yürürlüğe konulan bu uygulama kabul edilemez.

Ruhsat alma ve yapım süreçleri, müellif mimar ve mühendislerin gözetiminde, onların denetimde ve onayı ile yürütülmelidir."

Özge Köksal, düzenlemenin can ve mal güvenliğini korumayan, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel sitler dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarındaki imar talanını meşrulaştıracağını savundu.

“Son yıllarda kamu yararını, planlama ve şehircilik ilkelerini yok sayarak, kentsel standartları göz ardı ederek sürdürülen sermaye ve rant odaklı ekonomik düzen ve bu düzenden nemalanan çıkar çevrelerinin,

daha fazla rant elde edebilmek amacıyla uyguladıkları baskılar sonucu, mimar ve mühendisler ile meslek odaları, inşaat sektörünün gelişiminde engel olarak görülmekte ve mesleki hak ve yetkileri çıkarılan

kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yok sayılmakta ve ellerinden alınmaktadır.

 Özellikle ve öncelikle kamu arazilerinin işgal edilerek yapılaşması görmezden gelinmekte, inşaat sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler ile de kamuya ait kamusal alanlar rant amaçlı ayrıcalıklı imar hakları verilerek hızla

özelleştirilmektedir ve hızla yapılaşmakta, kentler tek tipleştirilmekte, kimlikleri ve Kentsel mekânlar üzerinden kurulan mekân-hafıza ilişkisi hızla yok edilmektedir.

Sermaye ve rant odaklı inşaat faaliyetleri üzerine oturtulan ve bu ekonomik düzende; planlama ve şehircilik ilkelerine bağlı kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetleri, mesleki hak ve yetkileri,

müelliflik ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetimini sağlayan bürokratik işleyiş, yapı üretim sürecini yavaşlatan ve yapı piyasasının hızlı iş üretmesine engel olarak görülmektedir.

 24 Haziran erken seçimi öncesi imar barışı adı altında çıkarılan imar affı başta olmak üzere, yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemeler, imar yönetmelikleri,  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan

yeni Yapı Ruhsat Formu Standardı ile mühendisler ve mimarların imzalarının kaldırılarak, Mühendis ve mimarlar yapı üretim sürecinden dışlanmıştır.

 Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzasını kaldıran düzenlemenin; amacı dışında uygulamalarla kent topraklarının yağmasını hızlandırarak her alanda yıkım ve yoğun yapılaşmanın önünü açan

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kentleşme ve planlama ilkelerinden uzak olarak hazırlanan ve çoklu imar uygulamalarına ve eşitsiz yapılaşmaya neden olan

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, kaçak yapılara ruhsat düzenleyerek meşrulaştırılmasını sağlayan ve kaçak yapılaşmayı özendiren İmar Affı (Barışı) ve sayısız KHK, torba yasa uygulamaları ile birlikte ele alınmalıdır.

 Bütün bu düzenlemeler, Kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetler, mesleki hak ve yetkiler ile müelliflik ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetimini sağlayan hukuki işlemler,

iktidar tarafından yapı üretim sürecini yavaşlatan, hızlı iş üretilmesine engel olan lüzumsuz “bürokratik” unsurlar gibi gösterilmek suretiyle,  yapı ruhsat formu değişikliği ile proje müelliflerinin imza bölümlerinin kaldırılması;

mesleki haklarımızı yok sayan diğer düzenlemelerin de meşrulaştırma gerekçesi olarak gösterilen “bürokrasinin azaltılması” söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Çünkü bu düzenlemeyle; sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki hakları, yani müelliflik hakları yok sayılmakta, ruhsat alma süreçlerinin, proje müellifleri mimar ve mühendislerin bilgisi ve

onayı dışında tamamlanması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan yürürlüğe konulan yeni yapı ruhsatı standardı Föy 2/a ya açıklamalar bölümünde; “Proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur” denilmektedir.

Proje müelliflerinin imzalamadıkları, görmeden düzenlenecek bir belgeden sorumlu tutuluyor olması kabul edilemez olduğu gibi hukuki dayanaktan da yoksundur.

Tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mimar ve mühendislerin onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır.

Bürokrasiyi azaltmak bahanesiyle mesleki haklarımızı yok eden bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki anlamda kayıplar yaşamasına neden olacaktır. 

Üyelerini doğrudan ilgilendiren bir konuda, meslek odalarının görüşleri alınmadan ve değerlendirilmeden yürürlüğe konulan bu uygulama kabul edilemez. Ruhsat alma ve yapım süreçleri, müellif mimar ve mühendislerin gözetiminde, onların denetimde ve onayı ile yürütülmelidir.

Bu nedenle, meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında ve daha sonra bilgileri dışında projelerinde değişiklikler yapılmasının önlenmesi amacıyla, projelerini ilgili meslek odasında telif hakları açısından kayıt altına aldırmaları,

müelliflik ve telif hakları açısından bir güvence olarak önem kazanmaktadır.

Bu yeni uygulama ile ortaya çıkacak “sahte” “mimar” ve “mühendisler”  denetimsiz yapılaşma ve yeterli koşulları taşımayan kişilerce üretilecek yapı projelerinin sebep olacağı sorunların,

gelecekte yaşanacak yargı süreçleriyle beraber daha büyük teknik, hukuki ve bürokratik engellere ve sorunlara neden olacağı da açıktır.

Proje müelliflerinin imzalarının kaldırılmasına ilişkin bu Tebliğ ile mimarlık diğer mühendislik disiplinlerinin yapı ruhsatları üzerindeki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin kendi mülkleri üzerine yapılacak

yapının yapılmasına olanak tanıyan yapı ruhsatındaki onay imzasının kaldırılması; yapı sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alındığını kontrol edememesi sonucuna yol açılacak ve ağır mülkiyet hakkı ihlalleriyle karşılaşılacaktır.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak bu konulardaki çalışmalarımız devam etmektedir. Can ve mal güvenliğini korumayan, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel sitler dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarımızdaki

imar talanını meşrulaştıran ve yasa dışı yapılaşmaları mali kaynak yaratma amacıyla affeden tüm bu girişimlere, Meslek Odalarının işlevsizleştirilmesine, mimar ve mühendislerin haklarının yok edilmesine yönelik

uygulamalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu”

yukarı çık
0
Paylaşım