Menu
RSS

Antalya CHP Milletvekili Budak: Herkes Borç Batağında, Acil Önlem Şart

Antalya CHP Milletvekili Budak: Herkes Borç Batağında, Acil Önlem Şart

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AKP’nin izlediği ranta dayalı ekonomi politikalarının, esnaf kesimi başta olmak üzere bankalarla kredi ilişkisi olan kişileri tefecilerin kucağına düşürdüğünü söyledi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Budak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, son çıkarılan yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlananların sayısını sordu. Bankaların, sicil affı düzenlemesini uygulamamasından da yakınan Budak,

yapısal reformlar yapılmadan hayata geçirilen ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iddiaların aksine ekonomiye zarar verdiğini belirten Çetin Osman Budak, “Karar alma süreçlerinin hızlanacağı için Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

öngörülerin aksine geride bırakılan 1 yıllık zaman diliminde ekonomide ciddi tahribata yol açmıştır. Bir yandan kapanan şirket sayısı hızla artarken, başta enerji olmak üzere üretim maliyetlerindeki artış, reel sektörü üretimden çekmiş, işsiz sayısında da artışa yol açmıştır.

Kamuya ve bankalara olan yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket sayısında ciddi artış gözlenmiştir. Yeni finansman imkânı bulmakta güçlük çeken esnaf ve şirketler, çaresizce tefecinin yolunu tutarken,

bunun yarattığı sosyal tahribatın boyutunun ise giderek arttığı gözlemlenmektedir” dedi.

Sicil aflarının bankacılık sistemi tarafından hayata geçirilmediğinin altını çizen Budak, “Öte yandan geçmiş dönemlerde çıkarılan sicil afları ise sahadan edindiğimiz izlenimlere göre, bankacılık sistemi tarafından yerine getirilmemektedir.

Her ne kadar firmaların isimleri “sorunlu” listesinde yer almasa da bankaların, geçmiş dönemlerde takibe düşen kredisi bulunanları bir şekilde tespit edip bunlara kredi vermedikleri tespit edilmiştir diye konuştu.

Budak atılması gereken adımlar konusunda ise şunları söyledi:

“Bu gelişmeler, yapısal tedbirler alınmadan gerçekleştirilen yeniden yapılandırma ve af adı altındaki düzenlemelerin, geçici bir önlemden öte gidememesine yol açtığını göstermiştir.

Üstelik, büyük çaplı yapılandırmalarda ise kamuoyunda, hükümete yakın şirketlerin bundan yararlandırılacağına yönelik algıların oluşmasını sağlamıştır. Her defasında “Bundan sonra af çıkmayacak” denilmesine rağmen, belirli aralıklarla çıkarılan aflar,

belirli kesimlerin kamuya olan yükümlülüklerini de “Nasıl olsa af çıkar” beklentisiyle yerine getirmemelerine sebep olmuştur. Gelinen noktada yapılması gereken öncelikle güçlü ve adil bir hukuk sistemine geri dönülmesi,

yerli ve yabancı yatırımcıya güven ortamı sağlayacak uygun bir yatırım iklimi oluşturulmasıdır”

Çetin Osman Budak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şu soruları yöneltti:

“17 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen, 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17’nci maddesi ile  5411 sayılı Kanuna eklenen 32’nci madde uyarınca bugüne kadar kaç firma finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunmuştur ?,

Başvuruda bulunan firmaların yapılandırma taleplerinin kabul edilme oranı nedir? Antalya ilimizde bu oran ne kadardır?, Türk bankacılık sisteminde yıllar itibarıyla kredilerin takibe düşme oranı nedir? Bu oran, Antalya ilimizde ne kadardır?,

Daha önce çıkarılan sicil aflarına rağmen, kredi için başvuruda bulunanların geçmişte ödeme sorunu yaşadıkları kredilerden dolayı, yeni kredi imkânlarından yararlanamadıkları iddiaları doğru mudur? Bu konuda bankalara yönelik herhangi bir yaptırım düşünüyor musunuz?”

yukarı çık
0
Paylaşım