Menu
RSS

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yetiştirici Kadınlarımızın Toplumdaki Statüleri Yükseltilmeli

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yetiştirici Kadınlarımızın Toplumdaki Statüleri Yükseltilmeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkemizde tarım sektöründe çalışanların yüzde 42’sinin kadınlar olduğunu ifade ederek,

“Yetiştirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı” dedi.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle açıklama yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsalda ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sorumluluklar üstlenen kadınların, tarımsal faaliyetlerin birçoğunda da aktif görevler üstlenerek ekonomiye önemli katkıda bulunduklarını ifade etti.

Kadın çiftçilerin tarım sektörünün önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Genel Başkan Çelik, “Kadın çiftçilerimiz tarlasında, serasında, bahçesinde, ahırında, ağılında gece gündüz demeden çalışıyor, yetiştiriyor. Üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesi başta olmak üzere önemli birçok görevi yapıyor.

Geleneksel ev işleri, evinde çocuklarına ve yaşlılara bakım gibi günlük faaliyetleri üstleniyor. Bunlara rağmen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal kurallar nedeniyle kadınların bu emekleri resmi istatistiklerde yer almıyor” dedi.

Göçün Önlenmesinde Büyük Katkı

Kadın çiftçilerin kırsaldan kente göçün önlenmesinde büyük katkısı bulunduğuna da dikkat çeken Çelik, “Büyük çoğunluğunu küçük aile işletmelerinin oluşturduğu ülkemizde halen tarımda çalışanların yüzde 42’si kadınlardır. Ailenin bireyi olan çiftçi kadınların kırsalda üstlendiği roller

kırsalın kalkınmasını sağlamakta, son yıllarda yaşanan kırsaldan kente göçün önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda kentlere olan göç nedeniyle kırsalda yaş ortalaması 55’e yükselmiştir. Bu durum üretimde sürdürülebilirliği zora sokmaktadır.

Bu nedenle tarımımızın sigortası olan küçük aile işletmelerine yönelik politikaların gözden geçirilmesi, üretime devam edebilmeleri için verilen desteklerin artırılması, kırsalın sosyo ekonomik kalkınmasına yönelik projelerin uygulanması önemlidir.

Bunların sağlanması, aile işletmelerinde önemli görevi olan kadınların ve ailelerinin yaşamlarını devam ettirecek, geçimini ve refahını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Pozitif Ayrımcılık Sağlanmalı

Halen şehirlerin kişi başına milli gelirden aldığı payın sadece üçte birini kırsalın alması nedeniyle yaşanan yoksulluğu kadınların daha fazla hissettiğine dikkat çeken Genel Başkan Nihat Çelik, “Ekonomik sıkıntılar, kırsalın kalkınmasında önemli roller üstlenen kadınlarımızın hareket alanını kısıtlamaktadır.

Buna eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, mevcut örgütlerin idari mali açıdan güçlü olmaması, finansa ulaşımda yaşanan güçlükler ve sosyal güvencelerinin olmaması gibi yaşanan zorlukların eklenmesi kadınlarımızın sorunlarının fazlalaşmasına,

yükünün ağırlaşmasına, emeklerinin karşılığını alamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle yetiştirici kadınlarımızın, toplumdaki statüleri yükseltilmeli, kırsaldan göçü önlemek için istihdam oluşturulmalı, eğitilmeli, örgütlenmeli, kadınların üyesi olduğu örgütlerde,

çalıştıkları konularda belirli kotalara ulaştıklarında teşvik için ek destekler verilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı, finansa erişim kolaylaştırılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Çelik, “Sorunların çözülmesiyle tarımsal üretimin her aşamasında emeği olan, üreten kadın çiftçilerimiz, evde çocuğunu, ağılda kuzusunu büyütecektir. Gelişmiş Dünya ülkelerindeki çiftçi kadınların seviyesine gelebilmeleri temennilerimle tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutluyorum” dedi.

yukarı çık
0
Paylaşım