Menu
RSS
Antalya CHP’den Turizm Çalıştayı

Antalya CHP’den Turizm Çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi temsil...

Antalya HDP Bugün Yapılacak Olan ‘Demokrasiye Çağrı Mitingi’ne Tüm Halkı Davet Etti

Antalya HDP Bugün Yapılacak Olan ‘Demokrasiye Çağr…

HDP, ‘Demokrasiye Çağrı’ mitin...

Bir Fuardan Çok Fazlası; YÖREX

Bir Fuardan Çok Fazlası; YÖREX

Antalya Ticaret Borsası’nın se...

Manavgat'da Evleri Yanan Köylülerden Dilekçe Eylemi

Manavgat'da Evleri Yanan Köylülerden Dilekçe Eylem…

Manavgat'da yaşanan yangında e...

Antalya CHP İl Başkanı’ndan Ak Parti İl Başkanına: Yüreğiniz Varsa Aynı Ciddiyetle Yanıtlayın!

Antalya CHP İl Başkanı’ndan Ak Parti İl Başkanına:…

AKP İl Başkanı Ethem Taş’ın dü...

Yöresel Ürünler Fuarı 11. Kez Kapılarını Açtı

Yöresel Ürünler Fuarı 11. Kez Kapılarını Açtı

Antalya Ticaret Borsasınca (AT...

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Acil" Çağrı: Toplanmamız Lazım

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan …

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçd...

Prev Next

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal ve İki Yardımcısı İçin Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal ve İki Yardımcısı İçin Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Dikmen, Meltem Dağlı ve Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı hakkında DİSK Genel İş Sendikası tarafından baskı ve tehdit kullanarak

sendikadan istifa ettirmek ve bir başka sendikaya zorunlu üye olması için işçilere baskı uygulamak iddiası ile mahkemeye suç duyurusunda bulunuldu.

İddialar Vahim

Muratpaşa Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’na üye olan 138 kişiyi zor ve tehditle istifa ettirerek Belediye İş Sendikası’na üye olmaları yönünde eylemde bulundukları iddiasının yanısıra işçileri istifa etmeleri için makamına çağırdığında cep telefonlarını toplamak,

üst araması yapmak, işten kovmak gibi gerekçeler dilekçede sıralanmıştır.

*Üst Arama

*Telefon Toplama

*İşten Kovma Tehdidi

*videolu belgeleme

*zorla e-devlet şifrelerini isteme

*sürgün tehdidi

İşte Genel İş Sendikası’nın Suç Duyurusu Dilekçesi

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası 8790018843

Çankırı Cad.No 28 iç kapı No :7  ALTINDAĞ/ANKARA

VEKİLİ ………………………..:  Av.Yusuf ÇİFTÇİ

Burç Mah.Atatürk Cad. Çakmakçı apt. No :4 K: 2/18 Merkez/BURDUR

ŞÜPHELİLER………………….1- Ümit UYSAL ( Muratpaşa Belediye Başkanı    )

Fener Mah.Tekelioğlu Cd. No:63, Muratpaşa/Antalya

2- Metin Taylan DİKMEN (Muratpaşa Belediye Başkan Yrd.)

Fener Mah.Tekelioğlu Cd. No:63, Muratpaşa/Antalya

3- Meltem DAĞLI (Muratpaşa Belediye Başkan Yrd.)

Fener Mah.Tekelioğlu Cd. No:63, Muratpaşa/Antalya

4-  Mehmet EVREN ( Muratpaşa Belediyesi Temzilik İşl.Müd.Yrd.)   

Fener Mah.Tekelioğlu Cd. No:63, Muratpaşa/Antalya

SUÇ………………….....: TCK.’nın 118/1,119/1-E

AÇIKLAMALAR……..:Ekte sunulu bulunan vekaletname gereği Türkiye Genel Hizmetler Sendikası vekiliyim. Vekili bulunduğum Sendika Muratpaşa Belediyesi Şirketi Falez Çevre Yönetim Danışmanlığı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli işyerinde yeni örgütlenen ve

bu bağlamda Ağustos 2021 tarihi itibari ile 200 işçinin üye olduğu sendikadır. Bu bağlamdan olarak;

Yukarıda tanımı bulunan işyerinde daha önce Belediye-İş Sendikası örgütlü bulunmakta olup, vekili bulunduğum sendikanın anılan işyerinde örgütlendiğini öğrenen işveren vekili bulunduğum sendikaya üye olan işçiler üzerinde baskı tehdit kurarak vekili bulunduğum sendikadan işçilerin istifa etmelerini sağlayarak,

Belediye-İş Sendikası’na üye olmaları yönünde eylemde bulunmaya başlamıştır. Şöyleki ;

Şüpheli Belediye Başkan yardımcıları Metin Taylan DİKMEN ve Meltem DAĞLI vekili bulunduğum sendikaya üye olan işçileri görev yerlerinden çağırarak temizlik işleri müdür yardımcısı Mehmet EVREN’e toplantıya gelen işçilerin üst aramasını yaptırarak (telefonlarının alınması sağlanarak)

toplantı yapmaya başlamışlardır. Zira bu aşamada vekili bulunduğum sendikaya üye olan işçilerin isimleri, istifa edilen sendikanın yöneticileri tarafından belediye yetkililerine verilmesi nedeni ile belediye yetkilileri işçilerin isimlerini bilmektedir.

Yapılan toplantılarda vekili bulunduğum Genel-İş Sendikasından istifa edilmesi istenmekte aksi takdirde işlerinden olacağı gibi benzeri tehditler de bulunularak, vekili bulunduğum sendikadan işçi istifa ettirilmekte ve de E-Devlet üzerinden istifa ettiğine dair yazılı belgesi istenmiştir.

Bu aşamada da istifa etmeyen işçiler içinde ‘ismini yukarı bildiriyorum. Belediye Başkanı bu üyeliği istemiyor. Çıkışını verir, ek işin var mı, ek gelirin var mı yoksa belediye başkanı seni işten atacak’ cümlesi de kullanılmaktadır/ kullanılmıştır. Bu cümleler ve tanımlar ve yine işçilerin toplantıya çağırma, toplantı şekli işverenin işçiler üzerinde yasal olmayan baskısını ve tehdidini ortaya koyan hususlardır.

21.09.2021 tarihi itibari ile de 137 kişi vekili bulunduğum sendikadan istifa etmek zorunda kalmıştır.

Yapılan toplantılardan bir tanesinde işveren tarafından alınan tedbir ve önlemlere rağmen ses kaydı alınmış olup, bu ses kaydı vekili bulunduğum sendikaya iletilmiştir. Bu ses kaydında belediye başkan yardımcısı Metin Taylan Dikmen işçiye yönelik konuşma yapmaktadır.

Bu konuşmada ‘Bu DİSK olayını başkan istemiyor, CHP’li belediyeler istemiyor, şu anda bu nedenle huzurunuzu kaçırmak istemiyorum. Şeye geç (şey den kasıt Belediye İş Sendikasıdır.) Yer değişimler başladı. Öbür tarafa sürüleceksiniz. Siz bilirsiniz, rahatınızı kaçırmayın.

Hüseyinlere de anlattım durumu. Mustafa’da, Hüseyin’de biliyor. Güzelce konuşun, rahatınızı kaçırmayın. İŞÇİ SORUYOR.; Biz kendimiz DİSK’i tercih etmiş idik. Siz de diyorsunuz ki rahatınız bozulur, eski sendikaya geçin diyorsunuz.’

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI; Aynen, benimle ilgisi yok bu başkanın isteği’ demektedir.

İnsanlar ve özellikle çalışanlar için en önemli temel haklar ve temel özgürlüklerden bir tanesi de sendikalaşma ve sendikalaşmanın özgürce, istenen sendikada gerçekleştirmesi ve sürdürülmesidir. Zira bu temel hak ve özgürlükler aşağı da belirtilen şekliyle teminat altına alınmış olup,

buna aykırı davranan kişiler için de ilgili yasa da müeyyideler belirlenmiştir. Şöyle ki:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 51. Maddesi: Sendika kurma başlıklı olup iş bu madde de ‘Çalışanlar ve işverenler, üyelerin çalışma ilişkilerin de, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma,

bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması başlıklı 17. Maddesin de: Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya ve olmamaya zorlanamaz.

Ve yine aynı yasanın sendika özgürlüğünün güvencesi başlıklı 25. Maddesin de: ‘İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmaları şartına bağlı tutulamaz’ denmektedir.

 TCK Madde 118 Maddesinde;  1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi,

altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Denmektedir.

TCK Madde 119 Maddesinde ;  (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme,

konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c)Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d)Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

  1. e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Denmektedir.

Bu bağlamdan olarak;

Başkan Yardımcıları olan Metin Taylan Dikmen ve Meltem Dağlı toplantıları yapan; Mehmet Evren toplantılar öncesi üst araması yapan ve yine Ümit Uysal belediye başkanı olarak istifaları isteyen kişi olarak şüpheli olarak yer almıştır. Bu şüpheliler üye olunan sendikadan istifaları sağlamak için’

İşçileri iş akidlerinin sonlandırılacağı, sürülücekleri, işinden olacakları’ belirtilerek ve bunu tehdit dili ve baskı altında yapmaları nedeni ile ve yine işçilerin rızaları hilafına yasal olmayan şekliyle üst aramalarının yapılması ve yine E-Devlet şifrelerini rıza hilafı dışında elde edilmek suretiyle kullanılması

Temizlik İşleri Müdür yardımcısı olan Mehmet EVREN ise yasal olmayan şekliyle işçilerin üst aramalarının yapması ve işçilerin telefonlarına el konulması

Belediye Başkanı Ümit UYSAL ise sendikadan istifaların sağlanması bir önceki sendikaya üyeliğin sağlanması noktasında yasal olamayan uygulama şekliyle ve yine yasal olmayan emir ve talimat vermesi

Nedeniyle şüpheli olarak belirtilmiştir.

20/09/2021 tarihinde Alpay KAVAKDERELİOĞLU’nun Muratpaşa Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçe yukarıda anlatılan hususları doğrulamakta olup,137 kişinin bir anda sendikadan üst üste istifa etmeleri de iddalarımızı doğrulamaktadır.

DELİLLER …….: 1-Genel-İş Sendikasına anılan işyerindeki üyeliklerin istenmesi

2-Genel-İş Sendikasından 21/09/2021 tarihi itibari ile istifa edenler listesi(Bu listeden seçilecek işçilerden istifa nedeninin sorulması ve bu yönde araştırma yapılması)

3- İşçi Alpay KAVAKDERELİOĞLU’nun İşverene hitaben yazmış olduğu dilekçe örneği

4- Yukarı da belirtilen ses kaydı (ses kaydı istenildiği zaman verilecektir.)

TALEP………….: Açıklanan hususlar bağlamında gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için Kamu Davası açılmasının sağlanmasını bilvekale arz ve talep ederim.22/09/2021

Şikayetçi Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Vekili çAv.Yusuf ÇİFTÇİ

yukarı çık
0
Paylaşım