Menu
RSS

Antalya SES: Sağlık Ekip İşidir Ekibin Her Bireyi İçin İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret İstiyoruz!

Antalya SES: Sağlık Ekip İşidir Ekibin Her Bireyi İçin İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret İstiyoruz!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen, hekimlere ek gösterge veren yasayı sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozduğu gerekçesiyle protesto etti.

Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan SES üyeleri adına konuşan şube eş başkanı Dr.Kaan Taşer “ Sağlık ekip işidir. Bu yasayla sağlık ekip işi olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasında iş barışı bozulmuştur.

Bu durumu protesto etmek ve temel taleplerimiz için 6 Aralık günü tüm ülkede uyarı amaçlı iş bırakma eylemi yapacağız. İş bırakama eylemimize katılmak isteyen tüm diğer sendikalarla da ortaklaşmaya hazırız” dedi.

Açıklamanın tam metni:

Sağlık Ekip İşidir Ekibin Her Bireyi İçin İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret İstiyoruz!

Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Salı günü TBMM’de kabul edilen yasa ile adeta sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasındaki iş barışı daha da bozulmuştur.

Salı gününden beri Sendika Genel Merkezimiz TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, şubeler olarak bizler yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir.

Ekip arasında ayrımcılık yapmayın dedik. Ancak hükümet taleplerimize kulaklarını tıkadı.

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir.

Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaktıysa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıydı. Oysa ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmıştır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir.

Bu durumu protesto etmek ve temel taleplerimiz arasında yer alan;

*Döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret , 3600-7200 ek gösterge, COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması  ve yıpranma Payı

Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için;

*6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemi işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile ortaklaştırmak istiyoruz. İşkolu emekçilerinin talebi örgütlü tüm yapıların birlikte hareket ederek sonuç alıcı eylem ve etkinlikler yapmasıdır.

Dün itibari ile sosyal medyada dolaşan haberlere göre Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN de iş bırakma kararı almıştır. Buradan Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN başta olmak üzere sağlık alanında işkolunda örgütlü tüm emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunuyoruz.

Bir sendika iş bırakırken diğer sendikanın üyelerinin çalışması GREV kırıcılıktır. Hiç kimse GREV kırıcı olmasın. Emekçilerin hakları için birlikte hareket edelim. Gün tabandan gelen sesi dinelme ve cevap olma günüdür. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak işkolu emekçileri için kazanım elde etme günüdür. 

Biz SES olarak; emekçilerin kazanım elde etmesi için her türlü eylem/etkinlikte tüm örgütler ile ortaklaşmaya hazırız

SES üyeleri Antalya'nın yanı sıra Alanya ve Finike'de de alanlara çıktı. Finike Devlet Hastanesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplanan SES üyeleri yasayı protesto etti.

Tabip Odası Başkanı Şahin: Bizi Görmeyen İktidarlara Karşı Da Bir Aradayız

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bir süredir toplumun bütün kesimlerinden geçinemiyoruz çığlıkları geliyor. Meslek örgütleri, sendikalar, toplumun diğer muhalif güçleri ya da temsilcileri geçinebilecek bir ücretin derdindeler.

Gördüğümüz ekonomik kriz içerisinde sağlık emekçileri de hem ekonomik krizin hem de pandeminin yarattığı ağır bir çalışma koşulunun ve krizin etkisinde kaldı. Dolayısıyla bu süreçte ekonomik olarak, özlük hakları olarak, çeşitli kayıplara uğradılar.

Çok çalışmaya zorlandılar, mobinglere baskılara uğradılar ve artan bir sağlıkta şiddetle de karşı karşıya geldiler. Türk Tabipleri birliği olarak geçen hafta bir beyaz yürüyüşle bu tür sorunlarımızı görünür kılmaya çalıştık. taleplerimiz başından beri hekimler ve sağlık çalışanlarının ortak talepleridir.

Hekimimiz hiçbir şekilde barışını bozmaz, dağılmaz. Kimin niyeti ne olursa olsun. Biz iş yerlerinde çalışırken bu ağır yükü kaldırırken sağlık hizmetini sunarken bir aradayız ve birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bizi görmeyen iktidarlara karşı da bir aradayız. Birlikte olmanın örgütlü olmanın gücünü biliyoruz.

Sağlık bakanlığı pandemiyi yönetirken nasıl bir algı yarattıysa bu ekonomik hakların karşılanması dada bir algı operasyonundadır. Bizim taleplerimiz sadece ücrete yönelik değildir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının yanında sağlıklı güvenli çalışma ortamlarını kovid19’un

meslek hastalığı sayılmasını bütün sağlık çalışanlarını kapsayan 3600-7200 arasındaki göstergeyle hem çalışırken hem de emekliliğinde insanlığa yaraşır bir ücret istedik. Aslında bu şu anda bütün Türkiye’de dillendirilen geçinebilecek ücret istiyoruz. Bir lütuf istemiyoruz.

Biz daha barışçıl ortamlarda daha güvenli ve mesleğimizi bağımsız olarak yapabileceğimiz bir ortam istiyoruz. Bizim hedefimiz hepimiz kapsayan sağlıkta ekip olduğumuz anlayışından hiçbir zaman vazgeçmeden hepimizi kapsayan 3600-7200 arasında göstergenin kademeli olarak yansıtılmasıydı.

Bu talebin arkasındayız. Ama sadece ücret istemiyoruz. Daha az hastalanmak istiyoruz, daha az ölmek istiyoruz. Daha insanca çalışmak istiyoruz. Uzun vardiyaları yorucu çalışma düzenlerini istemiyoruz. 5 dakikada bir hasta muayene etmek istemiyoruz. 5 dakikaya sağlık hakkı sığmaz.

Hükümet bu tepkilerimizi görsün, bu düzenlemeyi bir an önce gözden geçirsin ve çalışma barışımızı bozmadan düzenlemesini buradan tekrar seslendiriyoruz. Bizi duymalarını görmelerini bekliyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam”

SES üyeleri Antalya'nın yanı sıra Alanya ve Finike'de de alanlara çıktı. Finike Devlet Hastanesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplanan SES üyeleri yasayı protesto etti.

yukarı çık
0
Paylaşım