Menu
RSS

Antalya PMO ve ŞPO Başkanları Phaselis Antik Kent’inde Ortak İnceleme Yaptılar ve Çağrıda Bulundular

Antalya PMO ve ŞPO Başkanları Phaselis Antik Kent’inde Ortak İnceleme Yaptılar ve Çağrıda Bulundular

TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük ve TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan,

“Alacasu Cennet Koyuna verilen zararların hepsi göz önünde tutularak projenin diğer çalışma alanı Bostanlı Koyunda bu çalışmalar başlamadan durmalıdır. Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nü, Antalya Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni, Kemer Belediyesi’ni ve

tüm sorumlu kurumları çalışmaları yerinde denetlemeye ve bu katliamı durdurmak için göreve davet ediyoruz” dediler.

Yerinde inceleme sonuçlarını raporlaştıran başkanlar konu ile ilgili açıklamalarında şunları söylediler:

“Antalya ili Kemer İlçesi Çamyuva-Tekirova Mahallelerinde Beydağları Sahil Milli Parkında ve kısmen kıyıda, Phaselis Ören Yeri kapsamında yapılması planlanan Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenleme işi Uygulama Projelerine ait olarak 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan

Alacasu (Cennet Koyu) Koyuna ve Bostanlık Koyuna yönelik vaziyet planları ile projeleri 13.10.2022 tarih ve 14634 sayılı karar no ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun bulunmuş olup uygulamaların Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilmesine,

uygulama sonrasına ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgeler ile fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi kararı verilmiştir.

Antalya İli Kemer İlçesi Tekirova Mahallesinde Beydağları Sahil Milli Parkında ve kısmen kıyıda, Phaselis Ören Yeri kapsamında yapılması planlanan Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanları Çevre Düzenlemesi projesine ait olarak 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan

Alacasu (Cennet Koyu) ve Bostanlık Koylarında yapılan uygulamalara ilişkin projeler, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 Tarih ve 658 Sayılı, 22.07.2008 Tarih ve 745 Sayılı İlke Kararları kapsamında değerlendirildiği bilinmektedir.

Alacasu -Cennet Koyu (585 Ada 1 Parsel) için planlanmış projeler incelendiğinde; yaklaşık 3000 m2 proje alanı olduğu ve inşaat emsalinin 0,20’yi bulduğu görülmüştür. Bu nitelikteki alanlar için yapılan rekreasyon projelerinin emsali 0,05’i geçmemelidir. Sahil uzunluğu yaklaşık 150 m olan Koyda,

Haberin Videosu:

140 adet şezlong kullanımı planlanmıştır. Ayrıca projede bulunan yapıların kotunun 2 katı geçtiği görülmektedir. Tüm bu durumlar sonucunda Alacasu-Cennet Koyu günübirlik kullanımın 500 kişiyi geçeceği görülmektedir. Koruma Alanı niteliği taşıyan ve Phaselis antik kentin devamı niteliğindeki tarihi duvar,

vb. kalıntıları bulunduran, endemik bitkilerinin, deniz ve kara faunasının ender ve korunması gerekliliği olan koy için günü birlik kullanım sayısı kapasitenin çok üstündedir.  Bu saydığımız durumlar ışığında 1. Derece arkeolojik sit ve milli park niteliğindeki alanın korunamayacağını

hatta kısa vadede tüm bu özgün niteliklerine ciddi zararlar vereceğini ön görmekteyiz.

Alacasu –Cennet Koyu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve aynı zamanda Beydağları Milli Park sınırları içinde bulunan taşıdığı tarihi ve doğal yapısı ile Antalya için çok kıymetlidir. Cennet Koyu içinde bulundurduğu tarihi kalıntılar, endemik bitki çeşitliliği, çok özel türlerin yaşadığı kara ve deniz faunası sebebi ile

sadece gezerken bile çok dikkatli olunması gereken bir yerdir. 3 mart günü sahada yapılan incelemeler sonucunda yapmış olduğumuz tespitler alan içinde bulunan inşaatın durdurulması için yeterlidir. Eski Kemer yolu üzerinden Cennet Koyu mevkiine döner dönmez mevcut toprak yolun

sağ ve sol tarafının kepçe ile açılarak doğal bitki örtüsüne, ağaç köklerine ve dallara zarar verildiği görülmüştür. Antalya ili Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesi 585 Ada 1 Parsel (Alacasu-Cennet Koyu) için Kültür Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkanlığı tarafından çizilmiş

‘ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ ANTALYA PHASELİS ANTİK KENTİ ÖRENYERİ VE BÜTÜNLEYİCİ KIYI ALANI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ UYGULAMA PROJELERİ’nde bulunan İdari Bina, WC-Mescit, Duş-Soyunma Kabinleri, Su deposu, Günü Birlik Tesis1, için kazı yapılmış, beton dökülmüştür. Oysa ki (658 nolu İlke Kararı) Arkeolojik Sitler,

Koruma ve Kullanma Koşulları doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde “Kazı Yapılmaz” ve “Beton Dökülemez” bu durumda alanda kalıcı bir yapı yapılamaz. Ayrıca Binalar için yapılmış kazılar mevcut ağaçlara dikkat edilmeden, ağaçlara özen gösterilmeden yapıldığı ve

alan tesviyesi için yapılan dolgularla ağaç gövdelerinin toprakla doldurulmuş olduğu görülmüştür. Bu ağaçların yaşamını tehdit eden bir durumdur. 3 Mart sabah saatlerinde alana gittiğimizde kalabalık bir ekip tarafından hızlı bir çalışma yürütülmesine rağmen proje başında yüklenici firma ya da üst idari kurumları temsilen

bir peyzaj mimarı, mimar, inşaat mühendisinin bulunmadığı, yapılan inşaat faaliyetlerinin kontrolsüz yapıldığı görülmüştür. Proje uygulama çalışmalarının alt eleman kadrosu ile yüklenici firmanın vicdanına bırakıldığı ortadır. Proje alanında sahil bölgesi için planlanan

Günü birlik tesisin aplikasyonunun yapıldığı fakat diğer alanlarda olduğu gibi kazı işleminin henüz yapılmadığı, kepçenin bölgede hazır beklediği görülmüştür. 1. Derece Antik Sit Alanı niteliği bulunan Alacasu- Cennet Koyu içinde bilimsel araştırma vb. dışında kazı yapılamayacağı bilindiğinden yapılan imalatların derhal durdurulması gerekmektedir.

Bölgenin önceki kullanımları için Phaselis Antik kentinde olduğu gibi kontrollü kullanılması sağlanmalıdır. Alanın taşıma kapasitesi hesaplanmalı ve günübirlik kullanımlara izin verilmelidir.  Alan içinde mangal yapılamaz, ateş yapılamaz tabelalarına rağmen hiç bir kontrolün olmadığı,

insanların denizin dibine kadar araba ile girebildiği, mangal yakabildiği, atık yönetiminin yetersiz olduğu bu muhteşem doğaya inat değerinin bilinmediği ve insanların talanlarına devam etmelerine yönelik kullanımlar için projelendirilip inşaat alanına çevrildiği ortadadır.

Bir an önce Alacasu- Cennet Koyu’ndaki projenin denetimi sağlanmalı, doğaya, tarihe yapılan bu saldırı durdurulmalı, verilen zararlar alanında uzman arkeologlar, peyzaj mimarları, orman mühendisleri ile derhal düzeltilmelidir.  Alacasu Cennet Koyuna verilen zararların hepsi göz önünde tutularak

projenin diğer çalışma alanı Bostanlı Koyunda bu çalışmalar başlamadan durmalıdır. Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nü, Antalya Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni, Kemer Belediyesi’ni ve tüm sorumlu kurumları çalışmaları yerinde denetlemeye ve

bu katliamı durdurmak için göreve davet ediyoruz.

Alacasu (Cennet) Koyu ve Bostanlı Koyu, Phasalis Antik Kenti bölgelerinde yapılan çalışmaları fiilen takip ederek yapılan yanlışları kamuoyu bilgisine sunacağımızı ve projenin durdurulması için yasal işlemleri başlattığımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan

TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük”

yukarı çık
0
Paylaşım