Menu
RSS
DİSK Akdeniz Bölge Temsilciler Kurulu Antalya’da Toplandı

DİSK Akdeniz Bölge Temsilciler Kurulu Antalya’da T…

Devrimci İşçi Sendikaları Konf...

CHP Kepez Hedefe Kenetlendi: Kepez Belediyesini Alacağız

CHP Kepez Hedefe Kenetlendi: Kepez Belediyesini Al…

CHP Kepez ilçe seçimleri sonuc...

ÇEDES'e Karşı Miting: Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık

ÇEDES'e Karşı Miting: Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşi…

İzmir'de ÇEDES projesine karşı...

Antalya Eğitim İş: 12 Eylül Faşizmi Devam Ediyor

Antalya Eğitim İş: 12 Eylül Faşizmi Devam Ediyor

Eğitim İş Sendikası Antalya Şu...

Antalya EMEP: 12 Eylül Darbesi "Tek Adam Yönetimi" İle Devam Ediyor

Antalya EMEP: 12 Eylül Darbesi "Tek Adam Yöne…

Emek Partisi Antalya İl Örgütü...

Antalya Mimarlar Odası: Topum Hizmetinde Kentimize Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz

Antalya Mimarlar Odası: Topum Hizmetinde Kentimize…

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Ş...

Antalya CHP 100. Kuruluş Yılını Kutluyor

Antalya CHP 100. Kuruluş Yılını Kutluyor

Cumhuriyet Halk Partisi kurulu...

CHP Serik İlçe Seçimini Şeref Çimen Kazandı

CHP Serik İlçe Seçimini Şeref Çimen Kazandı

335 delegeye sahip CHP Serik İ...

Prev Next

Antalya Mimarlar Odası: Topum Hizmetinde Kentimize Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz

Antalya Mimarlar Odası: Topum Hizmetinde Kentimize Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz

TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Antalya’da 15 dava açtığını ve bunların olumlu sonuçlandığını, 3 davanın ise açılma aşamasında olduğunu,

diğer iki konu ile ilgili olarak ta görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiğini ve sonuç alınır alınmaz dava açacaklarını belirten yazılı bir açıklama yaptı. MKinarlar Odası Yönetil Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak şunlar ifade edildi:

“Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetimi olarak, 1988 den günümüze, geçmiş dönemlerde yönetici ablalarımızdan, ağabeylerimizden miras kalan toplum hizmeti anlayışından hareketle, Antalya’ya sahip çıkmaya, Şubemiz sorumluluk alanında kalan ve değerlenen kamusal alanların,

yerel ve genel bütçeye gelir sağlamak gerekçesiyle satılmak istenmesi ve yine rant beklentisi içerisinde olan sermaye çevrelerinin baskıları sonucu, ben yaptım oldu mantığı ile Anayasa’ya, yasa ve yönetmeliklere, bilimsel ve teknik doğrulara, şehircilik esasları ve planlama ilkeleri ile

kamu yararına aykırı plan, plan revizyonu ve plan değişikliklerine ilişkin hukuk mücadelesi sürdürmekteyiz.

Dönemimizde;(2022-2023)

1-) 1/100000 Ölçekli ÇDP Değişikliğine

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca 08.02.2022 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesi 1/100000 Ölçekli ÇDP değişikliği “Kaş, Kalkan Fırnaz Koyu, Patara, Antalya Merkez Batı Bölgesi, Aksu Çayı Kıyısı, Manavgat ve Gazipaşa” planlama bölgesi alanları

yönünden iptali istemi ile 16.05.2022 tarihinde,

2-) Serik Kanping-Belek Günübirlik alanı, Orman Yangın üssü ve Spor alanı

Antalya, Serik İlçesi, Belek Mahallesi, 145 ada 23-24 ve 42 parsele ilişkin  “Serik Kanping-Belek Günübirlik alanı, Orman Yangın üssü ve Spor alanı” kullanım kararını, “Günübirlik tesis alanı, Turizm Tesis Alanı ve Orman Yangın Üssü” kullanım alanına dönüştüren,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan ve inceleme kurulunca 03. 06 2023 Tarih ve 2022/07-05 sayılı kararı doğrultusunda ONAYLANAN,  21.06. 2022 Tarihli 1/5.000 Ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli İmar planı değişikliği kararının İptali ile yürütmenin durdurulması istemi ile 25.08.2022 tarihinde,

3-) Kadriye Günübirlik tesis alanı ve Golf ve Konaklama tesis Alanı

Antalya, Serik İlçesi, Kadriye Mahallesi, 579 ada 119, 36, 37 parsel de yer alan Kadriye Günübirlik tesis alanı ve Golf ve Konaklama tesis Alanının, Günübirlik Tesis alanı, Turizm tesis alanı, teknik alt yapı alanı olarak planlanmasına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09.06.2022 tarihinde onanan

1/25.000 Ölçekli çevre planı ilave ve değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli İmar planı değişikliği kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 19.09.2022 tarihinde

4-) Rezerv Yapı Alanı Kararı

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kiremitli Mah. Sınırları içerisinde Rezerv yapı Alanı olarak belirlenen alanın 1.71. ha lık kısmına yönelik bakanlıkça 12.10.2022 tarihinde onanan 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği kararları ile dayanağı davalı Bakanlığın 04.09.2020 tarihli

REZERV YAPI kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 06.01.2023 tarihinde

5-) Phaselis Antik Kenti

Antalya İli,   kemer İlçesi, Phaselis Antik kenti, Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ait 30.01.2023 günü onaylanan, 3438225 sayılı ihale kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 28.02.2023 tarihinde,

6-) Phaselis Antik Kenti Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı

Antalya İli, Kemer İlçesi,  Phaselis Antik Kenti “Bütünleyici Kıyı Alanı“ için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2022 T ve 14708 sayılı kararı ile 15.11.2022 tarih ve 14780 sayılı kararlarının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 28.02..2023 tarihinde,

7-) Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1.Etap

Antalya İli, Aksu İlçesi,  Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1.Etap Batı bölgesine yönelik, Bakanlıkça 19.12.2022 T. Ve 2022/17-23 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli NİP revizyonu kararı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın

19.12.2022 T ve 2022/17-13 kararı ile onanan 1/1000 ölçekli UİP revizyonu kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 21.03.2023 tarihinde,

8-) Phaselis Antik Kenti “Bütünleyici Kıyı Alanı “Koruma Bölge Kurulu Kararı

Antalya İli, Kemer İlçesi, Phaselis Antik Kenti “Bütünleyici Kıyı Alanı “ için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulunun 30.03.2023 T ve 15769 sayılı Revizyon plan kararının  İptali ile yürütmenin durdurulması istemi ile 12.04.2023 tarihinde,

9-) Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1.Etap

Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı, Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kemerağzı sahil kesiminde, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Plan inceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.08.2022 tarihli gündeminde değerlendirilerek, 2022/10-02 sayılı karar ile uygun görülen 16.02.2022 tarihli planlara itirazlara ilişkin

Aksu Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 11.11.2022 tarihinde onaylanan 1.ETAP 1/5000 ölçekli NİP ile 1/1000 ölçekli UİP kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 12.04.2023 tarihinde,

10-) Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 2. Etap

Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı, Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kemerağzı sahil kesiminde, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Plan inceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.08.2022 tarihli gündeminde değerlendirilerek, 2022/10-02 sayılı karar ile uygun görülen

16.02.2022 tarihli planlara itirazlara ilişkin Aksu Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 11.11.2022 tarihinde onaylanan 2.ETAP 1/5000 ölçekli NİP ile 1/1000 ölçekli UİP kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 12.04.2023 tarihinde,

11-) Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 3.Etap

Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı, Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kemerağzı sahil kesiminde, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Plan inceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.08.2022 tarihli gündeminde değerlendirilerek, 2022/10-02 sayılı karar ile uygun görülen 16.02.2022 tarihli planlara

itirazlara ilişkin Aksu Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 11.11.2022 tarihinde onaylanan 3.ETAP 1/5000 ölçekli NİP ile 1/1000 ölçekli UİP kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 12.04.2023 tarihinde,

12-) Kemerağzı Kundu Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 4. Etap

Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı, Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kemerağzı sahil kesiminde, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Plan inceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.08.2022 tarihli gündeminde değerlendirilerek, 2022/10-02 sayılı karar ile uygun görülen 16.02.2022 tarihli planlara

itirazlara ilişkin Aksu Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ve Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 11.11.2022 tarihinde onaylanan 4.ETAP 1/5000 ölçekli NİP ile 1/1000 ölçekli UİP kararının İptali ve yürütmenin durdurulması istemi  ile 12.04.2023 tarihinde

13-) Manavgat İlçesi Kızılağaç (Ulualan)

Antalya İli, Manavgat İlçesi Kızılağaç(ulualan) bölgesine yönelik, Kültür ve Turizm bakanlığınca 06.03.2023 tarihinde onanan Side Turizm Alanı ve Side II. Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç bölgesi 3. Etap 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 27.04.2023 tarihinde,

14-) Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi

Antalya İli, Kaş İlçesi, KAŞ-KEKOVA Özel Çevre Koruma Bölgesine yönelik 1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 25.01.2023 tarih ve 5623907 sayılı oluru ile onanan 1/25.000 Ölçekli NİP değişikliği kararının İptali ve

yürütmenin durdurulması istemi ile 17.05.2023 tarihinde,

15-) Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Antalya İli, Alanya İlçesi, Cumhuriyet mahallesi sınırları içerisinde bulunan 37.30 ha.lık riskli alanda ve 905 ada 2 parselde yer alan taşınmaza yönelik olarak hazırlanan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

97(i), 97(p) maddeleri uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000  ölçekli NİP ve 1/1000  Ölçekli UİP değişikliğinin İptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 19.07.2023 tarihinde,

Davalar açılmıştır.

Şubemiz; Avukatlarımız Sevda MESCİ-Odhan MESCİ ve Hukuk Bürosunca;

1- Aksu Kemerağzı-Kundu KTKG Promenat Yolun Günübirlik Alan Olarak Planlanması Ve Yoldan İhdasen Tescil Edilerek Satışı Kararı

Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı, Kundu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kemerağzı sahil kesiminde, halkımızın Günübirlik Tesis Alanlardan ve yeşil alan ile sahilden ve denizden yararlanması amacıyla planlanan denize paralel yaya yolunun

Günübirlik alan olarak planlanmasının iptali istemiyle açılan dava süreci devam ederken, Aksu Belediyesince yoldan ihdasen belediye adına tescil edilen yol ve otopark alanının, Belediyenin altyapı, yol, park vb. kamu hizmetlerine gelir sağlamak amacıyla, belediye başkanı ve B

elediye Encümenine satış yetkisi veren Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 81 sayılı kararının Anayasa, Kıyı Kanunu ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali istemiyle,

2-) Haşim İşcan Kültür Merkezi Alanı Ve Real Alanı Ticaret Ve Ticaret +Konut Kararı

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 12710 ada 4, 7, 12, 13, 14, 15 ve 16 Nolu parselleri kapsamaktadır.15 parsel üzerinde daha önce AVM yapısı bulunmakta iken parsel mülkiyetini alan yeni malik tarafından riskli yapı kararı uyarınca yıkılmış boş parsele 12 kat Ticaret+konu,

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, halen üzerinde Haşimişcan Kültür Merkezi yapısının bulunan 16 parsele 12 kat Ticaret kararı getiren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine, Şehircilik İlkelerine ve planlama esaslarına aykırı olması,

kamu yararı da bulunmaması nedeniyle iptali istemiyle,

3-) Gazipaşa 12 Mahalle Revizyon UİP

Yoğun verimli tarım topraklarının bulunduğu yaklaşık 2100 hektar alanı kapsayan, planlama alanının 767.7 ha alan özel ürün tarım alanı, 402.5 ha alan mutlak tarım alanı, 165.7 ha marjinal tarım alanı, 13.6 ha dikili tarım alanı olan Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Aydıncık, Beyobası, Cumhuriyet, İstiklal,

Pazarcı, Yeni, Bakılar, Koru, Ekmel ve Macar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 03.07.2023 tarih ve 79 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07.08.2023 tarih ve 612 sayılı kararı konut ve gelişme konut alanı olarak,

yine Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde kalan Burhan ve Sarıağaç Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları, Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 03.07.2023 tarih ve 80 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07.08.2023 tarih ve

613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1yoğun tarımın yapılan alanların konut alanı olarak planlanması; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, Şehircilik ilkeleri ve Planlama Esaslarına aykırı olması ve kamu yararı da bulunmadığından iptali istemiyle,

Dava açılmak üzere hazırlıklarımızın devam ettiğini,

Diğer yandan,

*Konyaaltı Sahil Bandı

Üyesi bulunduğumuz Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubunun uyarıları ve önerilerini içeren Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Proje alanında Kıyı Kanununa, 3194 Sayılı İmar Kanununa ve kamu yararına aykırı kaçak ve projesine aykırı yapıların tespitine ilişkin raporunun,

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulunda bir kez daha değerlendirilmesi için çalışma başlattığımızı, çıkacak sonuca göre gerekirse denetim görevini yapmayan, kaçak yapılaşmalara göz yuman ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı,

*Minicity Alanı

Basında çıkan haberler üzerine Konyaaltı Mini City alanında başlanan inşaat ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne ve Müze müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi istenmiş, alınan cevap yazılarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 21540 ada I ve 2 parsel numaralı

taşmazlar üzerinde yapılması planlanan “Akdeniz Atatürk Kültür Sanat Eğlence ve Yaşam Parkı” projesi kapsamında söz konusu taşınmazlarda kurtarma ve sondaj kazısı çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmiş olduğu,

Müze Müdürlüğü tarafından elde edilen arkeolojik buluntulara ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildiği, kurul Müdürlüğünün kararı doğrultusunda devam edileceği,

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü cevap yazılarında; Söz konusu alanda yapılmakta olan inşaat kazısı sırasında açığa çıktığı anlaşılan arkeolojik kalıntılara yönelik müdürlüklerine iletilen bir bilgi ve belge olmadığı, alandaki çalışmaların,

Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülmekte olduğunu belirtmişlerdir. Müze müdürlüğünden Şubemize ulaşan herhangi cevap ulaşmamıştır. Konunun takibimizde olduğunu gelişmelere göre Şubemizce gereğinin yapılacağını,

Halkımızın ve ilgililerin bilgisine saygıyla sunarız”

yukarı çık
0
Paylaşım