Menu
RSS

Antalya HKMO: Yönetmelik Değişikliği Kamu Yararına Aykırıdır, Kıyılar Halkındır!

Antalya HKMO: Yönetmelik Değişikliği Kamu Yararına Aykırıdır, Kıyılar Halkındır!

Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmelik değişikliğine tepkiler her gün artmakta. TMMOB Harita Mühendisleri Odası Antalya Şubesi de değişikliğe tepkisini gösterdi ve

bu değişikliğin kamu yararına aykırı olduğunu belirterek “Kıyılar Halkındır” dedi.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “16.04.2022 tarih ve 31811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in

9’uncu maddesine eklenen bent ile birlikte kıyıların kullanımına istisnalar getirilmiş ve kıyılarda özel yapılaşmaların önü açılmıştır” dedi.

Hançer “Meskûn olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanların, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanların ve mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyıların istisna sayılmasını düzenleyen

Yönetmelik değişikliği ile kıyıların özel mülke dönüştürülmesi ve halka kapatılması gündeme gelirken bu değişiklikle kıyılarda yeni yapılaşmanın önü açılarak mevcut kaçak yapılaşmaların da kıyı kenar çizgisi değişikliği ile hukuki zemine oturtulması sağlanacaktır” dedikten sonra açıklamasını şöyle tamamladı:

“Geçtiğimiz ay yapılan düzenlemelerle zeytinliklerin ve doğal koruma alanlarının ardından bu düzenleme ile kıyıların talanına da yasal zemin hazırlanması, halkın kıyıları kullanmasının önüne geçilmesi; kamu yararına aykırı bir uygulama olmanın yanı sıra ekonomik çıkarlar uğruna doğanın tahrip edilmesine de yol açacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini, bu konuda gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızı üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız”

yukarı çık
0
Paylaşım