Menu
RSS

Antalya HKMO: Bu Ülkenin Harcında Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeği Var, Ek Gösterge Hakkımız!

Antalya HKMO: Bu Ülkenin Harcında Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeği Var, Ek Gösterge Hakkımız!

Hükümet tarafından zaman zaman gündeme getirilip bir türlü hayata geçirilemeyen Ek Gösterge düzenlemiş ne yazık ki bir kez daha ertelendi.

Bu ertelemelerin ardından ek gösterge bekleyenler açısından olumsuzluğun ve umutsuzluğun arttığı bir dönemde TMMOB Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer üyelerine yönelik olarak süreci özetleyen yazılı bir açıklama yaptı.

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer yazılı açıklamasında süreci şöyle özetledi: “Uzun süredir gündemde olan kamuda çalışan ve emekli olan meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren ek gösterge belirlenmesi çalışmalarına ilişkin son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başkanlığında düzenlenen

Ek Gösterge Komisyonunun Mayıs ayı içerisinde üçüncü toplantısını gerçekleştirmiş olacağı bilinmekteydi.

Gözler bu toplantıya çevrilmiş ve binlerce kamu emekçisi mimar mühendis şehir plancısına hakları olan ek gösterge artışının yapılması beklenmekte iken 30 Mayıs 2022 tarihi itibari ile Hükümet ile malum sendika arasında devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında

tarafların hafta içinde bir araya gelmesinin beklendiği, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlandığı, düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacağı haberleri basına yansımıştır.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözünün yapılması beklenen üçüncü 3600 ek gösterge toplantısında olmasına rağmen ne yazık ki yine belirsizlik ve ertelemeler ile süreç ileriye atılmıştır. Kamu çalışanlarının ek göstergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başkanlığında düzenlenen

Ek Gösterge Komisyon toplantılarında Mühendis kadroları için çalışma yapılmadığı, mevcut 3600 ek göstergenin aynı kalacağı yönünde ciddi endişe ve kaygılar oluşmuştur”

Hançer TMMOB’nin hiçbir toplantıda görüş ve düşüncelerine başvurulmadığı bilgisini verdikten sonra açıklamasını şöyle sürdürdü:

“BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR, EK GÖSTERGE HAKKIMIZ!” diyerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesi olan haklı taleplerini tüm platformlarda dile getiren ve konunun taraflarına ulaşıp resmi olarak takip eden üst örgütümüz TMMOB;

“Şimdiye kadar yapılan iki toplantıda taleplerimiz göz ardı edilmiş, kapsamlı bir öneri veya çözüm sunulmamış, kamuda çalışan teknik hizmetler sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları yok sayılmıştır.” diyerek halen sürecin takipçisi olmaya devam etmektedir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız, ülkenin; imarı, alt yapısı,

mülkiyeti, sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedirler”

Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Ciddi Bir Satın Alma Güç Kaybına Uğramıştır

“Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları, sorumlulukları ve ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. Ancak özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları;

ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin gün geçtikçe erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Kamuda görevli mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları; yüksek bütçeli projelendirme ve imalatların yaptırılması gibi zorlu görevlerin gerçekleştirilmesinde çalışmaktadırlar ve sorumluluklarında yürütülen iş ve işlemlerden dolayı uzun yıllar boyunca ve hatta emekli olsalar dahi sorumlulukları devam etmektedir.

Uzun süreli ve yüksek maliyetli sorumluluklara karşın hak ettiği değeri göremeyen ve mali haklar açısından mağdur olan meslektaşlarımıza ek gösterge düzenlemesinde hakkaniyetli şekilde gerekli iyileştirmenin yapılması talebimizdir.

Devlet Memurları Kanunu’nun 43’üncü maddesinde tanımlanan ek göstergeler, derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanun’un eki niteliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II- Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu görevlileri, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge; maaşlarının ve emekli aylıklarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır.

Ayrıca teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu çalışanları kendi içlerinde de ayrıştırılmış, büyük yatırım projelerinde çalışanlar ile açık alanlarda fiilen çalışanlara yönelik ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.  

Ülkemizdeki kriz ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar her geçen gün arttıkça mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple kamudaki meslektaşlarımız da üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.

Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının “ek göstergeleri”nin yükseltilmesi şarttır.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye getirilmeli, ek göstergeleri 4800-6400 arasında yükseltilmelidir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üst birliğimiz TMMOB ile birlikte sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi tekrar eder; kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu yineleriz.  

*Ek göstergelerin yükseltilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçe vermek isteyen üyelerimiz için hazırlanan dilekçe örneği ekte yer almaktadır.

Kamu Çalışanı Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları Ek Göstergelerinin Yükselmesini Bekliyor”

yukarı çık
0
Paylaşım