Menu
RSS

Antalya’daki Tüm Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Omuz Omuza: Sağlıkçılar İş Bıraktı

Antalya’daki Tüm Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Omuz Omuza: Sağlıkçılar İş Bıraktı

Hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin yasa teklifinin, taleplerine ve haklarına yönelik hiçbir iyileştirme içermediğini belirten sağlıkçılar,

dün 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Acil vakalar, yoğun bakım ve onkoloji vakaları dışında hizmet vermeyen sağlıkçılar, ortak basın açıklamasıyla TBMM’ye sunulan tekfin geri çekilmesini istedi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülecek olan ve hekimlerle sağlık emekçilerinin özlük haklarını düzenleyecek yasanın taleplerini karşılamadığı, 2021 yılı Aralık ayında görüşülen ve geri çekilen yasanın çok gerisinde olduğu gerekçesiyle

dün 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok önünde ve Attalos Meydanı’nda biraraya gelen Antalya’daki sağlık emek ve meslek örgütleri, basın açıklamalarıyla tepkilerini dile getirdi. Tarkan’ın Geççek şarkısıyla tempo tutan sağlıkçılar alkışlarla tepkileri gösterdi.

“TBMM Genel Kuruluna teklif olarak sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemeye karşı tüm hekimler, sağlık emek-meslek örgütlerinin bütün bileşenleri olarak iş bırakıyoruz” pankartı açan sağlıkçılar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. Oyalama değil, çözüm istiyoruz.

Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar attı.

Ortak Açıklama Okundu

Attalos Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde ortak basın açıklamasını Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz ile Genel Sağlık İş Antalya Temsilcisi Nurhamide Cirit okudu. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Antalya İl Temsilcisi Hayrettin Kürklü, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) Başkanı Bedriye Doğan Emir, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Antalya İl Temsilcisi İlkay Eren ve Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özgür Cengiz ise düşüncelerini aktararak taleplerini dile getirdi.

“Sağlık Sistemi Tıkanıyor”

Sağlık emek ve meslek örgütleri temsilcilerinin okuduğu ortak açıklamada, “Sağlıkta dönüşüm programı ile piyasalaşan, hastayı müşteri, hastaneleri işletme, bizleri köle gören Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmakta.

Sağlık sisteminin tıkanmışlığının çözümü için sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine bizlere şiddet, yoksulluk, istifalar, göç, liyakatsizlik, niteliksiz eğitim, performans dayatması, mobbing, baskılar halka ise evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular,

gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik reva görülmekte” denildi.

“Oyalama Taktikleriyle Mücadelemiz Zayıflatılmaya Çalışılıyor”

“Şifa vermek için sağlıklı bir toplum için bu meslekleri seçen bizler, sürekli sağlıksızlık dayatan ve bununla beslenen bu sistemin içinde görevimizi yapamıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kâr etmeyi hedeflerken bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, uzun mesailer, büyük duygusal yük olarak yansımakta. Bu yılın daha Mayıs ayında hekim göçü 938 sayısına ulaşmış, giderek artan intiharların en son örneği

9 Eylül Tıp Fakültesi’nden yaşanmışken ekran başlarında, meclis komisyon odalarında emeğimiz ve mesleklerimiz ile adeta alay edilmekte. Oyalama taktikleriyle mücadelemiz zayıflatılmaya çalışılmakta. Biz yılmıyoruz, her bir can için inatla tedaviyi sürdüren, ısrarla yaşamı savunanlar, mesleğinin inadını,

umudunu koruyanlar, haklarımız için mücadele vermeye devam ediyoruz.”

“Hiçbir İyileştirme İçermeyen Yasayı Kabul Etmiyoruz, Geri Çekin”

Taleplerini sürekli olarak dile getirdiklerini hatırlatan sağlıkçılar, “Ancak aylardır ‘Çıktı çıkacak, müjdemiz var, yeni düzenleme kapıda, bu ay gelecek’ sözleriyle oyalama taktikleri devreye konuldu. Komisyondan geçen ve bugün meclise getirilecek, içinde bizlere, taleplerimize,

haklarımıza yönelik hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz. Bu yasayı geri çekin. Bugün haklarımız için görevdeyiz, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, acil vakalar, yoğun bakım ve onkoloji vakaları dışında hizmet üretmiyoruz. Birçok kere söyledik, bir kere daha bilinsin.

Bu ne ilk ne de son eylemimizdir. Bu geçirilmeye çalışılan içi boş yasaya olan itirazın eylemidir. Daha uzun süreli görevlerden sakınmayacak bir krizin içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Topluma da çağrımızdır. Öncesinde de olduğu gibi yanımızda olun, taleplerimiz hepimiz için, daha iyi bir sağlık sistemi için.

Sizler de biliyorsunuz, farkındasınız bu sağlık sistemi yürümüyor” dedi.

yukarı çık
0
Paylaşım