Menu
RSS

Antalya İl Koordinasyon Kurulu: Barolar Birliğini Destekliyoruz!

Antalya İl Koordinasyon Kurulu: Barolar Birliğini Destekliyoruz!

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yaptıkları yazılı açıklamayla, Ankara’ya “Savunma Yürüyor” adıyla başlayıp birçok engellemeye rağmen istedikleri hedefe ulaşan baro başkanlarının bu eylemini desteklediğini belirtti.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkenin sorunlarına elbirliği ile çözüm arayan meslek odaları ile ilgili yasal düzenlemelerde, mesleki kuruluşların görüşünün alınması ve politikaların ortak akıl ile üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, mesleki birlikleri güçlendiren yapıcı nitelikteki her çalışmayı destekliyoruz.

Mesleki kuruluşların kamusal gücünün korunması yönünde yapılacak çalışmalarda, mesleki odaların özerk statülerinden kaynaklanan bağımsız karar gücünden ve işleyişinden yararlanılması gerekir. Mesleki kuruluşların da, ülkemizin daha ileriye gitmesinde değerli birer paydaş olarak görülmesi zorunludur.

Bu doğrultuda, “illerde birden fazla baro kurulması”, “seçim sisteminin değiştirilmesi”, “avukatların hak ve yetkilerinin sınırlandırılması”na yönelik yapılmak istenen düzenlemelere karşı Baro Başkanlarının farklı illerden Ankara’ya doğru başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemlerini destekliyoruz.

Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek, kamusal sorumluluklarını yerine getirebilmek için kurulan mesleki kuruluşlar, mesleklerini ilgilendiren kanun ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü mesleki çalışmayı yapmaya hazırdır.

Meslek kuruluşlarının görüş ve önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle uyuşmayan, mesleki birliklerin özerk statülerini korumayan mevzuatlar yerine, mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunları için ortak çözümlerin geliştirilmesine odaklanılmalıdır.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu”

yukarı çık
0
Paylaşım