Menu
RSS
Antalya’da Hava Açık, Kaş-Kumluca Arasında Fırtınamsı Rüzgar Beklenmektedir

Antalya’da Hava Açık, Kaş-Kumluca Arasında Fırtına…

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü...

Bayramda Antalya’ya Gelecek Olanlar, Emniyetin Bu Uyarılarını Dikkate Almalısınız!

Bayramda Antalya’ya Gelecek Olanlar, Emniyetin Bu …

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kur...

Benzin ve Motorine Zam Geldi! Pompaya Yansıyan Oran: Yüzde 9

Benzin ve Motorine Zam Geldi! Pompaya Yansıyan Ora…

Akaryakıta bugünden itibaren Ö...

Antalya’da Hava Açık, Yüksek Sıcaklık ve Düşük Neme Dikkat Edilmeli

Antalya’da Hava Açık, Yüksek Sıcaklık ve Düşük Nem…

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü...

Antalya’da Hava Açık, Sıcaklık Sahil Kesimlerde 1-3 Derece Azalacak

Antalya’da Hava Açık, Sıcaklık Sahil Kesimlerde 1-…

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü...

Antalya CHP M.paşa İlçe Başkanı Şahin: Tabelacı Başkan Sorularımıza Cevap Ver!

Antalya CHP M.paşa İlçe Başkanı Şahin: Tabelacı Ba…

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Has...

Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Balcı: Depreme Hazır Değiliz

Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Balcı: D…

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO...

Antalya’da Hava Az Bulutlu ve Açık, Sahil Kesimlerinde Hafif Rüzgarlı

Antalya’da Hava Az Bulutlu ve Açık, Sahil Kesimler…

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü...

Antalya’da Hava Az Bulutlu ve Açık, Öğleden Sonra Hafif Rüzgarlı

Antalya’da Hava Az Bulutlu ve Açık, Öğleden Sonra …

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü...

Prev Next

Antalya’da Bazılarının Phaselis Rüyası Kesin Olarak Bitti

Antalya’da Bazılarının Phaselis Rüyası Kesin Olarak Bitti

Doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkan vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin dayanışmasının zaferi bazılarının Phaselis rüyası kesin olarak bitti. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada

Phaselis Antik Kenti mevkii bir yatırımcıya tahsis edilmiş, akabinde dava açılmış, açılan davalar sonucunda Danıştay 14. Daire verdiği kararla temyiz istemi kapalı, KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI OLARAK onandı.

Bu konuda dava açılmasına imza koyan ve yürütülen mücadelede birlikte hareket eden meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve şahıslar adına Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Basına Ve Kamuoyuna

Bilindiği üzere, Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmı 2700 yıllık bir geçmişe sahip 1. Derece Arkeolojik sit alanı olan Antalya, Kemer, Phaselis Antik Kenti mevkii, 878 parsel numaralı 180.000 m2’lik bir alan,

Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın 29/7/2005 tarih ve 25 sayılı oluru ve buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 14/10/2005 tarihli 153236 sayılı oluru ile turistik tesis yapılmak üzere bir yatırımcıya tahsis edilmiştir.

Tahsis işleminin; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümlerine, Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,

S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler derneği ve 12 vatandaş, birlikte yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 21.02.2014 tarihinde dava açılmıştı.

Antalya 1. İdare Mahkemesinde bakılan dava da, Sayın Mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar vermiş, 30.12.2015 tarih ve E:2014/1800 Esas, K:2015/1543 Karar Sayılı kararı ile de iptaline karar vermiştir.

Bu karar, Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Danıştay 14.daire 31.01.2018 tarih, E:2016/5301 Esas, K:2018/317 Karar Sayılı Kararıyla mahkeme kararını, dayandığı gerekçe, hukuka ve usule uygun bularak,

bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI OLARAK onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

Doğal ve Kültürel değerlerimizin yok olmasına, Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında korunması gereken Milli Parklarımız, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarımız göz ardı edilerek, rant amaçlı tahsislerin son olmayan ve olmayacak bu örneği,

Meslek Odaları, duyarlı Sivil Toplum Örgütlerinin ve vatandaşların dayanışması ve birlikte mücadelesi sonucu, bir kere daha zaferle sonuçlanmış ve tahsis kesin olarak iptal edilmiştir.

Karar ile alana ilişkin beklentisi ve rüyası olanların beklenti ve rüyası bu karar ile kesin olarak bitmiştir.

Davacılar olarak bir kere daha belirtmek isteriz ki; ne bölge halkı ne de Antalya kamuoyu, Phaselis Antik Kenti koruma alanı sınırlarında ve yakın çevresinde, herhangi bir yapılaşma görmek istememektedir.

Bu bağlamda;

Davacıların kamuoyu adına beklentisi, Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken bu alan ve benzeri doğal ve kültürel değerlerin, ormanların,

sit alanlarının, kıyıların bozulmasına ve yok olmasına neden olacak, belirli bir kesimin kullanımına ve kısa dönemli yüksek rant beklentilerinin karşılanmasına yönelik tahsislerin kesinlikle yapılmamasıdır.

Değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunulur.

 • TMMOB MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 • TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 • TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 • ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
 • TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 • TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
 • KEMER ESNAFLARI VE TURİZMCİLERİ DERNEĞİ
 • DOĞA DOSTLARI SPOR DERNEĞİ
 • ÇIRALIYI SEVENLER DERNEĞİ
 • S.S. ULUPINAR ÇEVRE KORUMLA VE GELİŞTİRME VE İŞL. KOOPERATİFİ
 • TAHİR ŞİMŞEK,
 • AHMET KAYA,
 • ERDAL ELGİNÖZ,
 • SAMİ ADALETLİ,
 • ALİ KARA,
 • BİLAL AKTAN,
 • BÜŞRA KOÇ,
 • MUHARREM BİRHAN ERKUTLU,
 • ELİF ARIĞ,
 • BEDİA TURHAN,
 • TUĞBA PINAR GÜNAL,
 • YILMAZ VURAL
yukarı çık
0
Paylaşım